Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 4 | april 2014
Via deze nieuwsbrief brengt CINOP Erasmus+ u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Tevens is deze nieuwsbrief een podium om uw projectervaring en of resultaten voor het voetlicht te brengen. U kunt uw artikelen onder vermelding van 'Nieuwsbrief Erasmus+ mbo-ve' e-mailen naar erasmusplus@cinop.nl
 
  Informatie van het Nationaal Agentschap

 
  Deadline indienen projectvoorstellen Strategische Partnerschappen
De deadline voor het indienen van projectvoorstellen voor de Key action Strategische Partnerschappen voor het mbo en de ve is op 30 april 2014. Let op de mogelijkheid tot submitten is om 12.00 uur.
 
 
  FAQ - veelgestelde vragen
De FAQ wordt met regelmaat geüpdatet. Vandaag is er weer een herziene versie op de website geplaatst. Lees meer >>
 
 
  Heeft u een PI-Code aangevraagd?
Let op dat u ook alle benodigde bijlagen zijn toegevoegd bij uw registratie:
- recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
- financial identification form (let op de notities in het formulier),
   inclusief kopie bankafschrift;
- legal entity form;
- recente jaarrekening indien u geen public body bent.
 
 
  Welke bijlagen moet ik toevoegen aan mijn aanvraag Strategische Partnerschappen?

U dient als bijlage bij uw aanvraag minimaal de volgende documenten te uploaden:

- declaration of honour (getekend door de tekenbevoegde);
- mandaten met alle partners ondertekend door zowel partner
   als coördinator (zie 1.24 voor toelichting wat is een mandaat);
- tijdslijn met projectactiviteiten en outputs.

 
 
  Enquête voor input EPALE: het electronisch platform voor volwasseneneducatie

Het Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa – ook bekend onder de naam EPALE – is een nieuw initiatief dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Het platform is de nieuwste ontwikkeling in de doelstelling van de EU om ook op de lange termijn volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in Europa te stimuleren.

U kunt nu al als toekomstige gebruiker een bijdrage leveren: vul de enquête in op de EPALE-site en help mee bij de ontwikkeling van de inhoud van de site. Lees meer >>

 
 
  ECVET magazine - maarteditie
Een uitgave van het Europese ECVET-netwerk met informatie
over activiteiten en initiatieven met betrekking tot het testen en implementeren van ECVET. In deze uitgave ook een bijdrage van Rinske Stelwagen en Paul Guest over de ECVET mobility toolkit.  Lees meer >>
 
 
  Terugblik deadline KA1
Op 24 maart 2014 was het zover, de eerste deadline van het programma Erasmus+! Het betrof Key Action 1: mobiliteit van studenten en professionals. Na maanden van voorbereiding om het programma Erasmus+ te leren kennen en het veld antwoorden op al haar vragen te geven, was nu het uur van de waarheid. De deadline werd op het nippertje nog een week uitgesteld. Voor velen gaf dat nog net wat meer tijd en de technische problemen konden daarmee opgelost worden.
Nu de aanvragen ingediend zijn, gaan ze de verdere procedure in. Lees meer >>
 
 
  Evenementen op de agenda

 
  Regionale workshops Werken aan kwaliteit van het onderwijsteam
Onderwijsteams bepalen de onderwijskwaliteit en hebben de
taak om de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger plan te tillen. In deze workshop wordt ingegaan hoe men als teamleider samen met zijn of haar team het werken aan kwaliteit kan versterken. Lees meer >>
 
 
  Vooraankondiging: monitoringsbijeenkomst (Lerende) Partnerschapprojecten Call 2012-2013
Deze monitoringsbijeenkomst vindt medio juni 2014 plaats en is bedoeld voor zowel Partnerschapprojecten Call 2012-2013 uit het Leonardo da Vinci-programma als Lerende Partnerschappen uit het Grundtvig-programma. De uitnodigingen worden komende week verstuurd.
 
 
  Festival van het Leren
Het Festival vindt plaats van 12 t/m 21 september 2014. Deze landelijke campagne richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie voor het bevorderen van een leven lang leren. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het Festival wil juist deze groepen stimuleren om hun talenten te laten zien en hun competenties verder te ontwikkelen. Het Festival vormt een uitstekende aanleiding om duurzame lokale educatieve partnerschappen op te zetten. Lees meer >>
 
  Evenementen terugblik

 
  Cedefop Study visit: Towards better cooperation between schools, companies and local communities
Van 23 t/m 27 maart jl. vondt het laatste Cedefop Study visit in Nederland plaats. Samenwerking binnen de driehoek Overheid-Onderwijs-Ondernemingen stond tijdens het study visit. Dertien deelnemers uit twaalf Europese landen kwamen naar Nederland en bezochten in dit kader verschillende instellingen en bedrijven. Lees meer >>
 
 
  Informatiebijeenkomst Kennis- & Sector Skills Alliances
Op 27 februari 2014 vond deze bijeenkomst met ruim 50 deelnemers plaats in Utrecht. De voorlichting begon met een toelichting op de rol van het Executive Agency van de Europese commissie en de initiatieven die onder de verantwoording van EA vallen. Ute Haller-Block (EC) benadrukte de aandacht van de Europese Commissie voor Work based Learning in verschillende initiatieven. Lees meer >>
 
 
  SOS Network Launching Conference: towards inclusive educations 
Op de conferentie die 27 maart 2014 plaatsvond, werd een ‘toolbox’ met instrumenten gepresenteerd. Deze toolbox kan afhankelijk van doelgroep en hulpvraag worden ingezet. Naast presentaties van een aantal succesvolle projecten kwam een breed spectrum aan doelgroepen en instrumenten aan bod. De conferentie was interessant vanuit het perspectief van guidance van speciale doelgroepen, met handvaten voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten voor specifieke groepen en ook volwasseneneducatie en sociale inclusie. Lees meer >>
 
 
  EU Monitoring Conference: WBL and Apprenticeships
Op 11-12 februari 2014 vond deze conferentie in Brussel plaats, georganiseerd door het netwerk WBL, in samenwerking met de Europese Commissie en de Executive Agency (EACEA). Het doel was om informatie en kennis (vanuit het Leven Lang Leren programma) uit te wisselen over de grenzen heen. Ruim 300 deelnemers uit zowel beleid als praktijk (LLP projecten) uit heel Europa waren hierbij aanwezig. Lees meer >>
 
 
  Platform voor projecten

 
  Toepassing ECVET in de praktijk van de I-BPV
Met het Leonardo da Vinci Transfer of Innovation-project Your ECVET werd het praktische gebruik van het ECVET-instrument in de praktijk van de internationale BPV getest. Dit leverde een zestal aanbevelingen op voor het gebruiken en implementeren van EQF en ECVET in de internationale mobiliteit. Een ander resultaat is de Your ECVET-toolkit met voorbeelden van ECVET-documenten voor de landen die aan het project deelnamen. Lees meer >>
 
 
  Studenten Deltion College plaatsen zich voor EU-kampioenschappen voor vakmanschap
Zes studenten van het Deltion College hebben zich geplaatst
voor de EuroSkills, de Europese kampioenschappen voor vakmanschap. Deze vinden plaats van 2 t/m 5 oktober in Lille, Frankrijk. Nederland doet met drieëntwintig studenten mee, waarvan zes afkomstig van het Deltion College. Lees meer >>
 
 
  Workshop hybride en elektrische voertuigen voor studenten in Düsseldorf
Studenten van ROC Aventus, Autotechniek niveau 4, namen (tezamen met Engelse studenten) in Duitsland deel aan een workshop Onderhoud en reparatie van hybride en elektrische voertuigen. Deze workshop werd georganiseerd in het kader van het Leonardo da Vinci Partnerschapproject waarbij EU-partners samenwerking hebben gezocht voor de ontwikkeling van lesmateriaal. Lees meer >>
 
 
  Lesbrief 'De ervaring van je leven'
ROC Nijmegen heeft de lesbrief “De ervaring van je leven!” ontwikkeld (50 minuten). Het belangrijkste doel van deze lesbrief is dat studenten het roc niet verlaten zonder te weten dat er subsidies zijn voor IBPV en vrijwillige summer courses voor taalontwikkeling; en dat zelfs meerdere malen én tot een jaar na diplomering! Lees meer>>
 
 
  Studenten van Europrof in de prijzen bij Europese wedstrijd
Europrof-studenten vielen maar liefst tweemaal in de prijzen met de 3e prijs (in de categorie professionals) én de Publiekprijs bij de 22e editie van de Europese wedstrijd Chocolademontages in Le Chêneau, België. Lees meer >>
 
 
  Nieuws uit het veld

  Publicatie: Spotlight on VET the Netherlands
Kort Engelstalig overzicht over het beroepsonderwijs in Nederland, samengesteld door ReferNet Nederland. Lees meer >>
 
  Kamerbrief over herziening kwalificatiestructuur mbo
Het aanbod van mbo-opleidingen is nog steeds zeer omvangrijk en bestaat vaak uit kleine opleidingen, die niet altijd goed aansluiten op de arbeidsmarkt en wisselend van kwaliteit zijn. Het is dus van belang om het aanbod van opleidingen in het mbo doelmatiger in te richten. De herziening betekent verder, dat de kwalificatiedossiers volgens een nieuw model worden opgezet. Jet Bussemaker, minister van OCW, informeerde de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal over de herziening van de kwalificatiestructuur mbo. Lees meer >>
 
 
  Nieuws uit Europa

  Call for papers: Cedefop workshop 'Designing, implementing and supporting effective work-based learning in continuing VET'
Cedefop is organising a workshop on ‘Designing, implementing and supporting effective work-based learning in continuing vocational education and training’ on 21 and 22 October 2014, Thessaloniki. It is addressed to European and national policy-makers, including social partners, and other key stakeholders working in the field of CVET such as human resources managers, training providers and researchers.Through presentations and interactive sessions, the workshop aims to share new knowledge and practical experience in work-based learning and to discuss their implications for policy and practice. Lees meer >>
 
  Erasmus+ Call on the introduction or modernisation of
apprenticeships
A Call to support the introduction or modernisation of apprenticeships within initial VET systems was published under the Erasmus+ programme. Lees meer >>
 
  On the way to 2020: data for vocational education and training policies - country statistical overviews
Cedefop has selected a set of 32 statistical indicators to quantify key aspects of VET and lifelong learning, based on their policy relevance and importance for achieving the Europe 2020 objectives. Lees meer >>
 
   Attractiveness of initial vocational education and training: identifying what matters
This study is a reference point for policy-makers. IVET remains the first important step from being unemployable to employability. In labour markets, which are increasingly demanding skills and competence qualifications, IVET is a major stepping stone in sustainable living, productivity and dignity. Lees meer >>
 
 
 
Nationaal Agentschap Erasmus+ mbo-ve
Postbus 1585
5200 BP's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 680 0762
erasmusplus@cinop.nl
www.erasmusplusmbo.nl
www.erasmusplusve.nl
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin
 
  CINOP, Nuffic, Europees Platform en Nederlands Jeugdinstituut voeren als Nationale Agentschappen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ uit. CINOP Erasmus+ voert onder deze vlag als onafhankelijke organisatie op initiatief van de nationale en Europese overheid, internationale programma's uit voor het middelbaar beroeps- onderwijs en volwasseneneducatie en vertegenwoordigt in Europees verband Nederland op terreinen als lifelong guidance, quality assurance en ECVET.