Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+

Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 8 | augustus 2014

Via deze nieuwsbrief brengt CINOP Erasmus+ u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Tevens is deze nieuwsbrief een podium om uw projectervaring en of resultaten voor het voetlicht te brengen. U kunt uw artikelen onder vermelding van 'Nieuwsbrief Erasmus+ mbo-ve' e-mailen naar erasmusplus@cinop.nl
 
 
  INFORMATIE VAN HET NATIONAAL AGENTSCHAP
 
  Selectie KA2 voor mbo en ve bekend
Afgelopen week is de uitslag van KA2 Strategische Partnerschappen Call 2014 voor mbo- en ve-aanvragen bekendgemaakt. De aanvragende organisaties hebben bericht ontvangen over toekenning, afwijzing of plaatsing op de reservelijst. Lees meer >>
 
  Erasmus+ VET Mobility Charter
In juni 2014 is bekend geworden dat de deadline voor het aanvragen van de VET Mobility Charter niet in september 2014 is. Deze deadline is door de Europese Commissie uitgesteld. Op basis van de informatie die nu bekend is, verwachten we de nieuwe Call van de VET Mobility Charter eind 2014. Lees meer >>
 
  Kamerbrief met visie over internationale dimensie voor mbo en ho
Voor studenten in het mbo is internationale ervaring steeds belangrijker. Al zijn zij vaak een paar jaar jonger dan studenten in het hoger onderwijs en kijken ze bij het bepalen van de studiekeuze vooral regionaal, het steeds internationaler georiënteerde bedrijfsleven vraagt ook van hen vaak andere competenties dan rond de eeuwwisseling. Lees meer >>
 
  Aan de slag met ECVET en EQF of hulp nodig bij de implementatie hiervan?
Wilt u binnen uw onderwijsinstelling de kwaliteit van de IBPV verhogen? Meer zicht krijgen op de Europese onderwijsprogramma's? De studenten de mogelijkheid bieden binnen een buitenlands bedrijf examen te doen, zodat zij geen studievertraging oplopen?

Het team van Experts gaat graag met u in gesprek om uitleg te geven over de toepasbaarheid van de instrumenten ECVET en EQF. Lees meer >>
 
  Verwachting nieuwe versie Mobility Tool Call 2014 september 2014
Organisaties die een project hebben binnen Call 2014 dienen de voortgang van hun project bij te houden in de Mobility Tool, het Europese rapportagesysteem. 
Helaas is de Mobility Tool nu nog niet beschikbaar, we verwachten dat in oktober/november 2014 de Erasmus+ versie van de Mobility Tool gereed is. We vragen u zodra dit mogelijk is, de benodigde gegevens in te voeren. Nieuwe versies van handleidingen stellen we zo spoedig mogelijk beschikbaar op onze website. Eind oktober en begin november worden er ook trainingen gegeven, zie ook 'evenementen' in deze nieuwsbrief. 
 
  Launch of the Call 2015
De verwachting is dat begin oktober Call 2015 gepubliceerd wordt. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten!
 
 
  EVENEMENTEN                                       
 
  Festival van het Leren
12 september 2014
Laatste plaatsen beschikbaar
De Stichting Learn for Life, CINOP Erasmus+ en Leerwerkloket Haaglanden nodigen u van harte uit voor een feestelijke studiebijeenkomst die ter gelegenheid van het Festival van het Leren wordt georganiseerd. Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren. Het Festival richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Lees meer >>
 
  Webinar InternationaliseringsApp
22 september 2014
Voor het webinar nodigen wij studenten uit die willen meedenken over de ontwikkeling van de Internationaliseringsapp. Met deze app willen we de communicatie- en informatiemogelijkheden voor en tijdens de stage en leren in het buitenland vergroten en vereenvoudigen. Ook docenten en ander onderwijspersoneel zijn van harte welkom om deel te nemen aan het webinar. Lees meer >>
 
  Werksessie Opening up Education vertaald naar het Nederlandse mbo
30 september 2014
'Opening up Education' staat centraal tijdens de interactieve bijeenkomst die CINOP Erasmus+ organiseert op 30 september a.s. Een bijeenkomst voor experts en/of ervaringsdeskundigen op het gebied van het gebruik en de inzet van ict in het mbo. Lees meer >>
 
  Co-creatiebijeenkomst KIS 2020 deel 3
2 oktober 2014
Recentelijk is de nieuwe KIS 2020-website gelanceerd. KIS 2020 bestaat uit verschillende delen die u ondersteunen bij de (verdere) inbedding van internationalisering in uw onderwijsbeleid en -praktijk. Deel 1 en deel 2 zijn inmiddels ontwikkeld. Deel 3 willen we graag samen met u – op interactieve wijze – vormgeven tijdens deze co-creatiebijeenkomst. Lees meer >>
 
  Financiële workshop Transfer of Innovation projecten Call 2013
7 oktober 2014
Deze workshop is uitsluitend bedoeld voor projectleiders van Transfer of Innovation-projecten van de Call 2013. Deelnemers krijgen tijdens deze workshop extra informatie over de administratie, de bewijsvoering en de financiële rapportage van hun ToI-project. Lees meer >>
 
  Financiële workshop Transfer of Innovation projecten Call 2012
9 oktober 2014
Deze workshop is uitsluitend bedoeld voor projectleiders van Transfer of Innovation-projecten van de Call 2012. Deelnemers krijgen tijdens de workshop extra informatie over de administratie, de bewijsvoering en de financiële rapportage van hun ToI-project. Lees meer >>
 
  Startbijeenkomst voor toegekende KA2-projecten Erasmus+ Call 2014
29 oktober 2014 - Save the date
Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor projectleiders/coördinatoren van de in Call 2014 toegekende Strategische Partnerschappen (KA2). Een persoonlijke uitnodiging voorzien van toelichting wordt binnenkort verstuurd.  Lees meer >>
 
  Mobility Tool training: KA1 Mobiliteit en KA2 Strategische partnerschappen
29 oktober 2014 en 4 november 2014
De Mobility Tool is de Europese database voor contracten en rapportages van toegekende projecten Erasmus+. Organisaties die een Erasmus+ KA1 of KA2-project toegekend hebben gekregen in Call 2014 zijn verplicht deze tool te gebruiken. Op 29 oktober en 4 november a.s. worden in de middagen trainingen gegeven om te leren hoe de tool te gebruiken. De inhoud van beide trainingen gelijk. Uitnodigingen worden binnenkort per mail verzonden.  
 
  Startbijeenkomst voor KA1-projecten Erasmus+ Call 2014
4 november 2014
Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor projectleiders/coördinatoren van de in Call 2014 toegekende Mobiliteitsprojecten (KA1). Een persoonlijke uitnodiging voorzien van toelichting wordt binnenkort verstuurd. Lees meer >>
 
 
  PLATFORM VOOR PROJECTEN
 
 
  Workshop Piëzomethodiek tijdens Festival van het leren, 12 september 2014
Stichting Piëzo is een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. Op 12 september a.s., tijdens de opening van het Festival van het leren, geeft Mirjam van Bijnen van de Stichting Piëzo een workshop over de PiëzoMethodiek. Lees meer >>
 
 
  EUrFASHION dag voor kennisdeling met stakeholders in de mode- en textielbranche
Bent u geïnteresseerd in mode, Europese uitwisselingen voor studenten? neem dan deel aan de EUrFASHION dag op 30 september a.s. Het project ging in 2012 van start met als doel het opzetten van een duurzaam netwerk van stakeholders mobiliteit in de mode- en textielindustrie in Europa. KC Handel is coördinator van het Transfer of Innovation project EURFASHION. 
Lees meer >>
 
 
  Grundtvigproject verbindt kwetsbare ouderen (opnieuw) met hun omgeving
Care&Culture geeft vorm aan projecten op het snijvlak van kunst en ouderenzorg. Met de inzet van kunst worden kwetsbare ouderen (opnieuw) met hun omgeving verbonden. Want werken met onder meer dans, theater, muziek en beeldend werk vergroot het levensgeluk. Lees meer >>
 
 
  NIEUWS UIT HET VELD                         
 
  Nationaal
 
  Nationale Onderwijs Week 2014
De Nationale Onderwijs Week 2014 vindt plaats van maandag 29 september tot en met vrijdag 3 oktober 2014. Belangrijke onderdelen van deze week vinden dit jaar plaats in Groningen. De uitreiking van de Onderwijspersprijs op dinsdag 30 september wordt georganiseerd in Nieuwspoort in Den Haag. Lees meer >>
 
  Europees
 
  Eureka lanceert call voor mkb
Kleine- en middelgrote bedrijven kunnen t/m 11 september a.s. een verzoek indienen voor financiële ondersteuning vanuit het Eurostars-2 programma. Eurostars is een financieringsprogramma gericht op kleine en middelgrote bedrijven (MKB’s) die innovatieve producten, processen en diensten ontwikkelen. De focus van het Eurostars programma ligt vooral op de samenwerking tussen MKB, universiteiten en grote bedrijven. Lees meer >>
 
  Quality assurance challenges synergies between European tools
Cedefop Director James Calleja praised Malta’s efforts to draft a national quality assurance framework for further and higher education based on the Standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area (ESG) and a European quality assurance in VET (EQAVET) perspective. Lees meer >>
 
  Better vocational options lead to fewer dropouts from education and training
Early findings of a Europe-wide Cedefop study of the effect of vocational education and training (VET) on the dropout rate reveal that this effect is largely positive. Lees meer >>
 
 
Nationaal Agentschap Erasmus+
Onderwijs en Training | mbo-ve
Postbus 1585
5200 BP's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 680 0762
erasmusplus@cinop.nl
www.erasmusplusmbo.nl
www.erasmusplusve.nl
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin
 
  CINOP, Nuffic, Europees Platform en Nederlands Jeugdinstituut voeren als Nationale Agentschappen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ uit. CINOP Erasmus+ voert onder deze vlag als onafhankelijke organisatie op initiatief van de nationale en Europese overheid, internationale programma's uit voor het middelbaar beroeps- onderwijs en volwasseneneducatie en vertegenwoordigt in Europees verband Nederland op terreinen als lifelong guidance, quality assurance en ECVET.