Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+

Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 9 | oktober 2014

Via deze nieuwsbrief brengt CINOP Erasmus+ u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Tevens is deze nieuwsbrief een podium om uw projectervaring en of resultaten voor het voetlicht te brengen. U kunt uw artikelen onder vermelding van 'Nieuwsbrief Erasmus+ mbo-ve' e-mailen naar erasmusplus@cinop.nl
 
 
  INFORMATIE VAN HET NATIONAAL AGENTSCHAP
 
  Publicatie van de Call 2015 Erasmus+
De Europese Commissie heeft op 7 oktober jl. in het Publicatieblad van de Europese Unie de 'oproep tot het indienen van voorstellen 2015 in het programma Erasmus+' gepubliceerd. Op onze website vind u de programmagids met informatie van alle mogelijkheden binnen Erasmus+ en de deadlines voor mobiliteit (Key Action 1) en strategische partnerschappen (Key Action 2). Lees meer >>
 
  Extra gelden beschikbaar voor stimulering excellentie in mbo
Op 15 juli 2014 heeft minister Bussemaker de Tweede Kamer de gevraagde visiebrief over internationalisering in het hoger- én middelbaar beroepsonderwijs toegezonden.
Met de MBO Raad is de minister van mening dat internationalisering een goed middel kan zijn om excellentie in het mbo te stimuleren. Voor excellentie is vanaf 2015 25 miljoen euro beschikbaar.
Lees meer >>
 
 
  EVENEMENTEN                                       
 
  Voorlichtingsbijeenkomst Call 2015
27 oktober 2014 - Utrecht
Een inspirerende dag met veel ruimte voor voorlichting over de Call 2015. U krijgt informatie over de inhoud en de aanvraagprocedures van de verschillende subsidiemogelijkheden en actielijnen. Er is tevens gelegenheid om te netwerken. Lees meer voor de officiële uitnodiging, programma en registratielink. Lees meer >>
 
  Startbijeenkomst voor toegekende KA2-projecten Erasmus+ Call 2014
29 oktober 2014 - Utrecht
Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor projectleiders/coördinatoren van de in Call 2014 toegekende Strategische Partnerschappen (KA2). Tijdens de kick-off wordt samen gekeken naar wat de verwachtingen zijn om de projecten tot een succes te maken. Een persoonlijke uitnodiging is inmiddels verstuurd. Lees meer >>
 
  Mobility Tool training: KA1 Mobiliteit en KA2 Strategische partnerschappen
29 oktober 2014 en 4 november 2014
De Mobility Tool is de Europese database voor contracten en rapportages van toegekende projecten Erasmus+. Organisaties die een Erasmus+ KA1 of KA2-project toegekend hebben gekregen in Call 2014 zijn verplicht deze tool te gebruiken. Op 29 oktober en 4 november a.s. worden in de middagen trainingen gegeven om te leren hoe de tool te gebruiken. De inhoud van beide trainingen gelijk. De uitnodigingen zijn inmiddels aan de projectcoördinatoren verzonden.  
 
  Startbijeenkomst voor toegekende KA1-projecten Erasmus+ Call 2014
4 november 2014 - Ede
Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor projectleiders/coördinatoren van de in Call 2014 toegekende Mobiliteitsprojecten (KA1). Tijdens de kick-off wordt samen gekeken naar wat de verwachtingen zijn om de projecten tot een succes te maken. Een persoonlijke uitnodiging is inmiddels verstuurd.
Lees meer >>
 
  Information Day Sector Skills & Knowlegde Alliances
12 november 2014 - Brussel
De Europese Commissie organiseert een informatiebijeenkomst over de subsidiemogelijkheden voor
"Knowledge Alliances" and "Sector Skills Alliances". Sprekers geven advies over de aanpak van het schrijven van een projectvoorstel en de financiele aspecten in deze. Deze bijeenkomst is online te volgen in de talen Engels, Frans en Duits. Lees meer >>
 
 
  PLATFORM VOOR PROJECTEN
 
 
  Brochure Toppers, Leermeesters en internationale projecten, de opbrengst van 2014
De titel van de brochure die tijdens het Festival van het Leren in september jl. werd uitgereikt is 'De Opbrengst'. Deze titel is gekozen omdat het ook in de wereld van educatie steeds vaker gaat om de output, de impact, kortom de opbrengst. Lees meer >>
 
  Eindconferentie ToI-project FEIGHT - Vroegtijdig schoolverlaten
26 september 2014, Assen
In het project hebben partners uit Wales, Italië, Turkije en Nederland acht oplossingen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, doorontwikkeld en getransfereerd. De methodes zijn gebaseerd op de acht intelligenties van Gardner. De opbrengsten zijn bijzonder geschikt voor docenten. Een deel van deze conferentie was opgezet samen met leerlingen. Lees meer >>  
 
  Eindconferentie TOI BLUE - Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)
29 september 2014, 's-Hertogenbosch
ToI BLUE (Best Link Up to Employment) is een Leonardo da Vinci-project waarin Nederlandse, Oostenrijkse en Finse partners intensief hebben samengewerkt om LOB op een hoger peil te brengen. Dit alles in het belang van bewustere studie- en beroepskeuzes van jongeren. Tijdens de conferentie op 29 september jl. werden de ruim 120 genodigden meegenomen in de inhoud en ontwikkeling van LOB in de regio 's-Hertogenbosch en de lessen die zijn geleerd. Lees meer >>
 
  Project PEETA wint Internationale Prijs bij Festival van het Leren
Bij de opening van het Festival van het Leren op 12 september jl. is de Internationale Prijs uitgereikt aan het Leonardo da Vinci-project PEETA (Personal Effectiveness and Employablility skills through the Arts). Lees meer >>
 
 
  NIEUWS UIT HET VELD                         
 
  Nationaal
 
  Manifestatie Sterk Groen Onderwijs
Op 12 november 2014 organiseren de AOC Raad, Ontwikkelcentrum, Aequor en Stoas Vilentum Hogeschool de tweede editie van de manifestatie Sterk Groen Onderwijs. De manifestatie is de etalage van het groene onderwijs. Lees meer >>
 
  Europese subsidiewijzer 2014-2020
De nieuwe Europese Subsidiewijzer van de VNG is gepubliceerd!
Tijdens een bijeenkomst van het Europese Ambtenarennetwerk van de VNG, op 30 september jl., nam burgemeester Bolsius (Amersfoort), het eerste exemplaar in ontvangst. Lees meer >>
 
  Europees
 
  De nieuwste Europese Commissie van Juncker - wie is wie
Toekomstig voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, presenteerde op 10 september jl. zijn team. Met zeven vicepresidenten en twintig eurocommissarissen vormt Juncker het dagelijks bestuur van de Europese Unie (2014-2019). Lees meer >>
 
  Europass 2014 Viral Video Competition
Wil je jezelf uitdagen en mooie prijzen winnen?
Heb je zin in een korte break in je droomstad in Europa?
Als dat zo is, doe dan mee aan de 2014 Europass Viral Video Competition. Deadline 30 november 2014. Lees meer >>
 
 
Nationaal Agentschap Erasmus+
Onderwijs en Training | mbo-ve
Postbus 1585
5200 BP's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 680 0762
erasmusplus@cinop.nl
www.erasmusplusmbo.nl
www.erasmusplusve.nl
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin
 
  CINOP, Nuffic, Europees Platform en Nederlands Jeugdinstituut voeren als Nationale Agentschappen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ uit. CINOP Erasmus+ voert onder deze vlag als onafhankelijke organisatie op initiatief van de nationale en Europese overheid, internationale programma's uit voor het middelbaar beroeps- onderwijs en volwasseneneducatie en vertegenwoordigt in Europees verband Nederland op terreinen als lifelong guidance, quality assurance en ECVET.