Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 1 | maart 2015
 
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
alle sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor alle sectoren
Algemeen
 
Onregelmatigheden bij aanvragen PI-code
Als Nationaal Agentschap vragen we je het gebruik van de PI-code goed in de gaten te houden.
 
Erasmus+ 1 jaar
Theo Hooghiemstra (directeur NA Erasmus+ Onderwijs & Training) en Lorance Janssen (directeur NA Erasmus+ Jeugd) blikken terug op 1 jaar Erasmus+ en kijken vooruit naar 2015 en verder.
 
Nieuws uit de eerste hand?
Volg Erasmus+ dan op Facebook voor Training & Onderwijs en Facebook voor Jeugd en Twitter. 
 
Poster voor het promoten van Erasmus+
De poster is gericht op jongeren en is gratis op te vragen bij beide Nationale Agentschappen.
 
Project voor het voetlicht
Nieuws uit je project? Stuur je artikel in! Die wordt dan geplaatst in de rubriek Nieuws uit de projecten.
 
Waar is jouw vlag van Erasmus+?
Bij de toekenning van je project heb je een vlag ontvangen. Maak hiervan een foto en stuur deze in. De meest originele foto wordt jaarlijks beloond.
 
Key Actions
 
Terugblik (eerste) deadlines Call 2015
Een overzicht van ingediende projectvoorstellen bij Erasmus+ Onderwijs&Training en Jeugd.
 
Mis je de deadline door technische problemen?
In sommige gevallen kunnen we je subsidieaanvraag toch in behandeling nemen.
 
Tien tips voor het invullen van het KA2-aanvraagformulier
Wij geven je graag de volgende tips voor het invullen en indienen van je KA2-aanvraag.
 
Beleidsthema's
 
Op koers met aanpak terugbrengen aantal voortijdig schoolverlaters
Het aantal voortijdig schoolverlaters daalde met bijna 2.000 ten opzichte van het vorige schooljaar.
 
Seminar: social inclusion
In december 2014 vond in Engeland een seminar plaats met deelnemers uit acht Europese landen.
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Algemeen
 
Orange Carpet Award 2015 voor het po
De Orange Carpet Award van EP-Nuffic zet waardevolle initiatieven op het gebied van internationalisering in het zonnetje.
 
School Education Gateway geopend
De School Education Gateway (SEG) informeert over het Europese onderwijs, de nieuwste trends en nationale initiatieven binnen alle sectoren.
 
Win een studiereis
Heb je een goed idee of praktijkvoorbeeld op gebied van mobiliteit in het onderwijs? Wil je je po-collega’s en de sector daarmee helpen? Win een studiereis!
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Kwaliteitsverbetering onderwijs met BPV
BPV is één van de landelijk vastgestelde beleidsthema's waarop mbo-instellingen gericht inzetten om de onderwijskwaliteit verder te verhogen.
 
KA1 VET Charter
De VET Charter vergemakkelijkt KA1-aanvragen voor mbo-organisaties die internationalisering ingebed hebben in beleid en onderwijspraktijk.
 
Erasmus+ Mobility Award winnaars 2014
De prijzen voor het beste verslag van stage/studie in het buitenland voor professionals en studenten zijn uitgereikt. 
 
Orange Carpet Award 2015 voor het mbo
De Orange Carpet Award van EP-Nuffic zet waardevolle initiatieven op het gebied van internationalisering in het zonnetje.
 
Nieuws uit de projecten
 
Eindconferentie 29 april: 'Course Manual for Inland Navigation Education and Training'
Het Transfer of Innovation-project waarvan Stichting STC-group projectcoördinator is, heeft geresulteerd in o.a. course manuals voor de binnenvaart. Deze staan op de eindconferentie centraal.
dd 
Publicaties
 
Professionaliteit van loopbaanbegeleiding in het mbo
Een webmagazine over het versterken van de professionele ondersteuning van loopbaanontwikkeling van studenten en docenten.
 
Flyer mbo-studenten
Informatie voor studenten over de mogelijkheden van studie of stage in Europa.
 
Input voor je presentatie over het Nederlandse beroepsonderwijs
Wil je een presentatie geven aan buitenlandse partners en heb je input nodig? Kijk dan hier.
 
Handbook for VET providers
Dit handboek richt zich op het belang van interne kwaliteitszorg specifiek voor instellingen die betrokken zijn bij beroepsonderwijs en -opleiding.
 
 
  Hoger onderwijs
Algemeen
 
Eerste aanvraagronde KA107
4 Maart 2015 was de deadline van de eerste aanvraagronde KA107: Mobiliteit met partnerlanden en landen buiten de Europese Unie.
 
Tien projecten geselecteerd in het kader van KA2 Knowledge Alliances
Binnen de centrale actie KA2 Knowledge Alliances zijn 10 projecten binnen het hoger onderwijs geselecteerd.
 
Erasmus Charter voor Higher Education (ECHE 2016)
De oproep voor het verkrijgen van de ECHE 2015 – voor Charters die ingaan vanaf 2016– is geopend.
De oproep voor het verkrijgen van de ECHE 2015 – voor Charters die ingaan vanaf 2016– is geopendDe oproep voor het verkrijgen van de ECHE 2015 – voor Charters die ingaan vanaf 2016– is geopendDe oproep voor het verkrijgen van de ECHE 2015 – voor Charters die ingaan vanaf 2016– is geopend 
Tips bij invullen aanvraag KA2
In dit document vind je waardevolle tips die je kunnen helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.
De oproep voor het verkrijgen van de ECHE 2015 – voor Charters die ingaan vanaf 2016– is geopend De deadline voor het indienen van voorstellen in het kader van Jean Monnet is uitgesteld van 26 februari 2015 naar 26 maart 2015, 12.00 CET
Deadline Jean Monnet aangepast
De deadline voor het indienen van voorstellen in het kader van Jean Monnet is uitgesteld van 26 februari 2015 naar 26 maart 2015, 12.00 CET.
De oproep voor het verkrijgen van de ECHE 2015 – voor Charters die ingaan vanaf 2016– is geopend De deadline voor het indienen van voorstellen in het kader van Jean Monnet is uitgesteld van 26 februari 2015 naar 26 maart 2015, 12.00 CET
Publicaties
 
Flyer ho-studenten
Informatie voor hoger onderwijsstudenten over studeren of stage lopen in Europa.
De oproep voor het verkrijgen van de ECHE 2015 – voor Charters die ingaan vanaf 2016– is geopendDe oproep voor het verkrijgen van de ECHE 2015 – voor Charters die ingaan vanaf 2016– is geopendDe oproep voor het verkrijgen van de ECHE 2015 – voor Charters die ingaan vanaf 2016– is geopend 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
Bouw mee aan een platform voor volwasseneneducatie!
EPALE is een laagdrempelig online platform waar iedereen die zich bezighoudt met volwasseneneducatie in Europa elkaar vindt, kennis deelt en ideeën opdoet.
 
Evaluatie actieplannen Laaggeletterheid en Kunst van Lezen
Ministeries streven naar samenhang in het beleid op het gebied van leesbevordering, bestrijding laaggeletterdheid en taalonderwijs.
 
Nieuws uit de projecten
 
SignTeach: KA2-project voor en door docenten gebarentaal
Voor de ontwikkeling van OER (Open Educational Resource) worden tips,ervaringen en voorbeelden gevraagd ter ondersteuning van gebarentaaldocenten.
 
Publicaties
 
Widening access to learning opportunities
Dit Eurydice-rapport geeft inzicht in de volwasseneneducatie en -opleiding in Europa.
 
Programmes to raise achievement in basic skills
Dit Eurydice-rapport is een achtergronddocument bij het Eurydice-rapport "Widening access to learning opportunities".
 
 
  Jeugd
Algemeen
 
Pay it Forward: kom naar dé netwerkdag van Erasmus+ Jeugd
Op 13 mei kun je met collega's van andere organisaties workshops volgen rond internationalisering en intercultureel leren. Geef je op!
 
Nieuwe versie technische handleiding elektronische formulieren beschikbaar
De Europese Commissie heeft een nieuwe versie van de technische handleiding online gezet.
 
Aanvraagformulieren deadline Jeugd 30 april a.s.
Aanvraagformulieren voor projecten in KA 1, 2 en 3 verschijnen naar verwachting aankomende week online.
 
EVS
 
De Volunteering Opportunities Database voor EVS-organisaties
De database helpt je om EVS-vrijwilligers te vinden en goed zichtbaar te zijn.
 
Inschrijven 24-uurs EVS-training nu mogelijk!
Deze bijeenkomst gaat over praktische EVS-zaken,short term EVS en kennismaking met andere EVS-organisaties uit Nederland en Vlaanderen.
 
YES/EVS-informatiemiddag op 2 juni
Informatiemiddag voor jongeren over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in het buitenland (EVS).
 
Eurodesk
 
Eurasmus
De nieuwe online service van Eurasmus verandert de mogelijkheden voor studenten om buitenlandervaring op te doen en uit te wisselen.
 
Informatiebeurs in Utrecht op 28 maart
Eurodesk geeft informatie op deze informatiedag over reizen en studeren in het buitenland.
 
Google Science Fair
Een wereldwijde wetenschaps- en technologiecompetitie voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar.
 
European Youth Portal
 
Reisadvies van de rijksoverheid
Wist je dat een van de diensten van de rijksoverheid bestaat uit reisadviezen uitgeven voor alle landen in de hele wereld?
 
Twee aparte databases voor EVS-opportunities én EVS-organisaties
Er zijn nu twee databases voor jongeren die geinteresseerd zijn in EVS: eentje met projecten en een met alle organisaties.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin