– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
EQAVET NL
Nieuwsbrief # 03 | December 2014
Via de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk voor de laatste updates ook op www.euroguidance.nl


NIEUWS
Start nationale dialoog over de toekomst van het onderwijs
De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. De samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst zullen ongetwijfeld veel vragen van onze flexibiliteit, creativiteit en vermogen tot samenwerking. Hoe bereiden basisscholen en middelbare scholen kinderen optimaal op deze uitdagingen voor? Staatssecretaris Dekker startte in november 2014 een nationaal gesprek over de belangrijkste in het onderwijs: wat moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst? Dekker pleit voor een brede nationale dialoog. Dit is het startpunt van een traject dat een paar jaar in beslag zal nemen. Van gelijksoortige trajecten in Finland, Noorwegen en Schotland is geleerd dat het denken over en vormgeven van het curriculum te belangrijk is om over te laten aan één partij. Daarom wordt in iedere fase nauw contact gehouden met leraren, leerlingen en ouders. Maar ook met het bedrijfsleven en de wetenschap. De eerste fase van het debat over onderwijsinhoud krijgt het karakter van een nationale brainstorm. Dekker nodigt iedereen met ideeën over het onderwijs uit om deze te delen via #onderwijs2032.
 Lees meer
Europese (Engelstalige) nieuwsbrief Euroguidance, november 2014
In de laatste nieuwsbrief van Euroguidance EU vindt u:
  • een rapport over schooluitval en hoe deze te voorkomen,
  • een verslag over een seminar over (loopbaan)begeleiding voor begeleiders en leraren in het basisonderwijs,
  • een uiteenzetting over onevenwichtige mobiliteit onder Europese studenten,
  • onderzoeksresultaten die onderstrepen dat studeren in het buitenland de kansen op werk verbetert,
  • een artikel over de uit het Nederlands vertaalde publicatie over LOB in het voortgezet onderwijs: LOB en professionaliseren - in verschillende vormen en maten,
  • een verslag van de meeting van het NICE-network in Canterbury, over de toekomst van competenties van en onderwijs aan loopbaanbegeleiders (zie ook ons verslag over het NICE-network),
  • een verslag van een Euroguidance study-visit in Slovenië,
  • een interview met twee Poolse deskundigen over het e-portfolio.
 Lees meer


PUBLICATIES
ELGPN draft note: Early School Leaving & Lifelong Guidance
In deze publicatie wordt beschreven wat er onder voortijdig schoolverlaten wordt verstaan in de verschillende Europese landen. De beleidscontext van voortijdig schoolverlaten in Europa wordt weergegeven en vertaald naar wat er in de lidstaten aan wordt gedaan.
  Lees meer
ELGPN draft note: Work-based learning and lifelong guidance policies
Deze conceptnotitie is bedoeld om beleidsmakers en stakeholders een beeld te geven van de belangrijkste concepten in de relatie tussen praktijkleren en levenslange loopbaanbegeleiding.
 Lees meer
ELGPN: Lifelong Guidance Policy Development Glossary
'Lifelong Guidance Policy Development Glossary' geeft een overzicht van de Engelstalige terminologie in de Lifelong Guidance beleidscontext.
 Lees meer
ELGPN: research paper analysis of the career development items
De elementen van loopbaanontwikkeling worden in deze publicatie uit het Pisa 2012 rapport gelicht.
 Lees meer
OECD Reviews of Vocational Education and Training
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) heeft de afgelopen jaren onder de noemer 'Skills beyond School' aan een internationaal vergelijkende studie gewerkt. In opdracht van het ministerie van OCW heeft de OECD een review opgesteld voor Nederland.
 Lees meer
Congress results, International Mentoring congress March 20, 2014
Op 20 maart 2014 vond een internationaal mentoring congres plaats, georganiseerd door het MentorProgramma Friesland. Van het congres is een publicatie uitgebracht met daarin onder meer de presentaties, onderzoeken en achtergrondinformatie van de deelnemers.
 Lees meer
Testing times: careers market policies and practices in the UK and NL
Een artikel over de impact van beleid en praktijk op de arbeidsmarkt in Nederland en Engeland. Het artikel is in augustus jl. gepubliceerd in het British Journal of Guidance and Counselling. (auteurs: Deirdre Hughesa, Frans Meijers & Marinka Kuijpers)
 Lees meer
Europese subsidiewijzer 2014-2020
De nieuwe Europese Subsidiewijzer van de VNG is gepubliceerd. Burgemeester Bolsius (Amersfoort) nam op 30 september jl. het eerste exemplaar in ontvangst tijdens een bijeenkomst van het Europese Ambtenarennetwerk van de VNG.
 Lees meer


BIJEENKOMSTEN
Themamiddag: Ontdek, droom, ontwerp en realiseer LOB, 11 december 2014
Op 11 december 2014 vindt in Het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch de themabijeenkomst 'Ontdek, droom, ontwerp en realiseer LOB' plaats.
LOB tot werkelijkheid laten komen voor studenten, hoe pak ik dat aan?
Wat betekent dit voor het curriculum en voor de loopbaanbegeleiders?
En wat is eigenlijk van belang als het gaat om de professionaliteit van LOB?
Vanuit deze invalshoeken prikkelen drie sprekers uw geest. Student en docent staan daarin steeds voorop!
  Lees meer


TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
Internationale belangstelling voor Nederlandse aanpak schoolverlaten
Een grote onderwijsdelegatie uit Armenië, Kirgizië, Kazachstan, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Roemenië en Turkije bracht begin november 2014 op initiatief van UNICEF een bezoek aan Nederland. Het bezoek stond in het teken van de succesvolle aanpak waarmee Nederland voortijdig schoolverlaten tegengaat. De delegatie bezocht verschillende scholen en ging in gesprek met leerplichtambtenaren en deskundigen. Minister Jet Bussemaker ontving de delegatie op het ministerie van OCW. CINOP tekende voor de organisatie van het studiebezoek.
 Lees meer
Professionaliteit LOB in het mbo
Op 3 november jl. vond de bijeenkomst 'Professionaliteit LOB in het mbo' plaats in Utrecht. De bijeenkomst maakt deel uit van het Euroguidance-project waarin bij vijf mbo-instellingen in Nederland portretten zijn opgetekend van de professionaliteit van LOB. Tijdens de bijeenkomst van 3 november zijn de afgevaardigden van de portretscholen, LOB-experts en belanghebbenden in het mbo met elkaar in gesprek gegaan, om te reflecteren op het algemene en specifieke beeld dat via de portretten is ontstaan.
  Lees meer
5e Europese conferentie over een leven lang loopbaanbegeleiding en de rol van ICT
Op uitnodiging van ELGPN kwamen nationale teams van alle Europese landen op 20 oktober in Rome bij elkaar. Er werd een Fins onderzoek gepresenteerd naar de rol van ICT bij loopbaanbegeleiding en loopbaandienstverlening. Het Nederlandse team bestond uit Thea van den Boom (OCW), Frans van Hoek (Euroguidance NL) en Annemarie Oomen. Zij hebben de Nederlandse situatie ingebracht.
Op 21 en 22 oktober was in Rome ook de ELGPN meeting waarin de laatste wijzigingen besproken werden van de tools en publicaties die ELGPN in 2014 oplevert. Die komen online beschikbaar op de website van Euroguidance NL.
  Lees meer
Slotconferentie TOI-BLUE
Op maandag 29 september 2014 vond er in de School van de Toekomst een slotconferentie plaats van het tweejarig Leonardo da Vinci project TOI-Blue (Best Link Up to Employment). In dit project hebben Nederland, Oostenrijk en Finland intensief samengewerkt om LOB op een hoger peil te brengen. Dit alles in het belang van bewustere studie- en beroepskeuzes van jongeren.
 Lees meer
EU conferentie over de toekomst van het vak van loopbaanprofessionals
Op 3 en 4 september jl. vond in Canterbury de 'European Summit on Developing the Career Workforce of the Future' plaats. De summit werd georganiseerd door NICE (Network for Innovation in Career Guidance & Counseling in Europe). Ruim 200 professionals vanuit praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs uit 32 Europese landen namen hieraan deel.
 Lees meer
Euroguidance Nederland wenst u fijne feestdagen toe!


  
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Het koppelen van Europese informatie en ontwikkelingen zal op actieve wijze gebeuren door met belanghebbenden in gesprek te gaan en bijeenkomsten en studiebezoeken te organiseren. In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.

Bekijk in onze nieuwe flyer wat Euroguidance Nederland voor u kan betekenen.
De nieuwe flyer is op de website van Euroguidance Nederland te downloaden.
 Lees meer
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden