Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 6 | mei 2014
Via deze nieuwsbrief brengt CINOP Erasmus+ u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Tevens is deze nieuwsbrief een podium om uw projectervaring en of resultaten voor het voetlicht te brengen. U kunt uw artikelen onder vermelding van 'Nieuwsbrief Erasmus+ mbo-ve' e-mailen naar erasmusplus@cinop.nl
 
  Informatie van het Nationaal Agentschap

 
  Deadlines indienen interim- of eindrapportage
Nog even de deadlines voor de rapportering vanuit de Mobiliteits- en Partnerschapprojecten voor u op een rijtje. Via lees meer komt u bij het totale overzicht van deadlines van de verschillende actielijnen:

30 juni 2014 :  Interimrapportage Mobiliteitsprojecten Call 2013
(Leonardo da Vinci)

31 juli 2014 :  Eindrapportage Mobiliteitsprojecten Call 2012 
(Leonardo da Vinci)

31 augustus 2014 :  Interimrapportage Partnerschappen Call 2013 
(Leonardo da Vinci – Grundtvig)

30 september 2014 :  Eindrapportage Partnerschappen Call 2012 
(Leonardo da Vinci – Grundtvig).
Lees meer >>
 
  GEANNULEERD: Voorlichtingsbijeenkomst Charter voor mobiliteit in het mbo, 28 mei 2014
De voorlichtingsbijeenkomst Charter voor mobiliteit in het mbo die op 28 mei a.s. zou plaatsvinden, is tot nader order uitgesteld. Zodra meer informatie bekend is, informeren wij u hierover. 
 
  Invitation to tender: Assessment of good practice products
Call for WBL-experts
NetWBL aims to strengthen work based learning (WBL) elements in existing VET systems and higher education (HE) and to support apprenticeship in particular. The contractors will support development of a WBL toolkit through the evaluation and collection of suitable tools/products, the description of their added value for WBL and their presentation in the toolkit. Closing date for tenders will be 3 June 2014. Lees meer >>
 
  Terugblik deadline KA2
Op 30 april 2014 was het zover, de deadline voor Key Action 2: Strategische Partnerschappen van het programma Erasmus+. Na maanden van voorbereiding om het programma Erasmus+ te leren kennen en het veld antwoorden op al haar vragen te geven, was het nu het uur van de waarheid. Lees meer >>
 
  Tijdelijke oplossing voor Zwitserse samenwerking binnen de EU
Vanwege de uitslag van het Zwitserse referendum van 9 februari 2014 is Zwitserland geen programmaland binnen het Europese programma Erasmus+. Zwitserse instellingen zijn nu zeer beperkt in hun mogelijkheden om deel te nemen aan Erasmus+. Om toch enige Europese samenwerking te kunnen continueren heeft het Zwitserse NA, tezamen met State Secretariat for Education, Research and Innovation, hiervoor een voorstel ingediend dat in april jl. is goedgekeurd door de Zwitserse overheid. Lees meer >>
 
  Wedstrijd beste stageverslag mbo-studenten
Dit jaar is het voor uw studenten de laatste kans om de Leonardo da Vinci Mobility Award in de wacht te slepen. Via de website, een poster en een brochure wordt deze wedstrijd gepromoot.
Naast het winnen van deze befaamde Mobility Award zijn er ook verschillende geldprijzen te winnen.

Breng uw organisatie en internationale activiteiten voor het voetlicht en wijs uw leerlingen op deze wedstrijd. Lees meer >>
 
  Wedstrijd beste ervaringsverhaal professionals in het mbo
Professionals uit het mbo, die hebben deelgenomen aan een VETPro-project, kunnen meedingen naar de Leonardo da Vinci VETPro Mobility Award.

Ook voor hen is het de laatste mogelijkheid om een Leonardo da Vinci Award in de wacht te slepen. Lees meer >>
 
 
  Evenementen op de agenda

  Monitoringsbijeenkomst (Lerende) Partnerschapprojecten Call 2012-2013, 10 juni 2014
Deze monitoringsbijeenkomst vindt plaats op 10 juni 2014 en is bedoeld voor zowel Partnerschapprojecten Call 2012-2013 uit het Leonardo da Vinci-programma als Lerende Partnerschappen uit het Grundtvig-programma. Lees meer >>
 
 
  Platform voor projecten

 
  euVETsupport project ondersteunt toepassing ECVET en EQF
euVETsupport is een Europees project dat ondersteuning biedt bij de toepassing van ECVET en EQF. KCH International is partner in dit project. Het project promoot en ondersteunt de implementatie van deze Europese instrumenten. Op 11 september a.s. vindt de eindconferentie plaats in Berlijn. Lees meer >>
 
 
  Individueel maatwerk voor studenten met leerbeperkingen als autisme en dyslectie
In het Transfer of Innovation-project GOLD is uitgetest of studenten met leerbeperkingen als autisme en dyslectie kunnen profiteren van het individuele maatwerk van de ‘Slim Stampen’ methode: een instrument waarmee studenten geholpen worden feitelijke informatie te leren. De methode is gebaseerd op wetenschappelijke modellen die rekeninghouden met de persoonlijke kennis die de student reeds bezit en met de wijze waarop een individu zich feiten aanleert. Lees meer >>
 
 
  Publicatie: Boosting skills across Europe
De Europese Commissie heeft een publicatie uitgebracht met een vijftiental succesverhalen van Leonardo da Vinci-projecten die in het kader van het Europese programma Een Leven Lang Leren zijn uitgevoerd. Veel van deze succesverhalen worden met een filmpje ondersteund. Een van de succesverhalen gaat over het Transfer of Innovation-project MEP Maritime Education Platform: ‘Full steam ahead for continuing martime education’ van het Scheepvaart- en Transportcollege te Rotterdam. Lees meer >>
 
 
  EnerCities: online e-learning spel voor jongeren voor het ervaren van energie-gerelateerde gevolgen
Het spel is tevens een handreiking voor docenten in het mbo die hun studenten ervaringen willen laten opdoen bij het behoud van duurzaamheid en energie. Het spel is ontwikkeld binnen een Transfer of Innovation-project dat in 2009 van start ging en in 2011 werd afgerond.  ROC Nijmegen was partner van dit project. Lees meer >>
 
 
  Culturele uitwisseling versterkt banden
Studenten van TataSteel IJmuiden hielpen mee aan de bouw van de nieuwe Tata Steel Academie in Wales. Naast veel opgedane praktische vaardigheden groeiden zij ook in hun zelfstandigheid, taalvaardigheid en teambuilding. De studenten verkenden verschillende werkmethoden, zoals gezondheid en veiligheid, het huishouden binnen de fabrieken (planningen, regelingen, netheid, afwerking et cetera) en ploegendiensten. Lees meer >>
 
 
  Nieuws uit het veld

  BeCult: online leerplatform ter ondersteuning van taal- en culturele vaardigheden van studenten in het buitenland
BeCult is een online leerplatform dat is ontwikkeld binnen het LLP. Het platform ondersteunt met video's, interactieve oefeningen en handige woordenlijsten de taal- en culturele vaardigheden van studenten die een internationale stage gaan lopen in de sectors horeca, detailhandel, automonteur en toerisme. Lees meer >>
 
  Op weg naar een monitor Volwasseneneducatie
In 2012 is het SIOB gestart met de ontwikkeling van een monitor Laaggeletterdheid die de activiteiten van bibliotheken op het gebied van laaggeletterdheid en de opbrengsten daarvan in kaart brengt. In 2014 wordt de monitor verder doorontwikkeld en zal zich naast de dienstverlening van bibliotheken, op het gebied van laaggeletterdheid, ook richten op het gebied van mediawijsheid en leven lang leren - of volwasseneneducatie - in de breedte. Ook u kunt hiervoor input leveren. Lees meer >>
 
  "Onzichtbaar proces van het verdwijnen van het vak Duits in het mbo gestopt"
Met deze quote opende Theo Douma van het CvB van ROC Nijmegen de discussie over het vak Duits in het mbo tijdens de dag van de Duitse taal, op 10 april jl. te Den Haag. Onderwijsbestuurders en docenten kwam hier bijeen om te discussieren over de huidige hervorming van het mbo en het nijpende tekort aan docenten. Ook tal van voorbeelden, van hoe scholen in het vmbo, mbo en hbo op een innovatieve en boeiende manier met het vak Duits omgaan en hierdoor buitengewone successen boeken, passeerden de revue. Lees meer >>
 
 
  Nieuws uit Europa

 
  The review of Europe 2020 - public consultation
The Commission launched on 5 May 2014 a public consultation on the future of Europe 2020. This consultation will be open until 31 October 2014. All interested parties are invited to take part and make their views on Europe 2020 and its future development heard. Lees meer >>
 
  Skillset and Match – Cedefop’s new magazine promoting learning for work
The first issue of Cedefop’s new magazine is out! Skillset and Match is packed with exclusive interviews, guest messages, features, news from EU Member States and information on new publications. The magazine aspires to reach a wide spectrum of people, from policy-makers in the public and private sectors to employers, employee representatives, teachers, students and parents. Lees meer >>
 
  Early leavers from education and training
online visualisation tool
Europe 2020 headline target: by 2020, the share of early leavers from education and training should be less than 10%. Lees meer >>
 
  Cedefop briefing note: Developing apprenticeships
Despite their advantages as a way of aligning vocational education and training to labour market needs, apprenticeships are underused. Lees meer >>
 
 
 
Nationaal Agentschap Erasmus+ mbo-ve
Postbus 1585
5200 BP's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 680 0762
erasmusplus@cinop.nl
www.erasmusplusmbo.nl
www.erasmusplusve.nl
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin
 
  CINOP, Nuffic, Europees Platform en Nederlands Jeugdinstituut voeren als Nationale Agentschappen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ uit. CINOP Erasmus+ voert onder deze vlag als onafhankelijke organisatie op initiatief van de nationale en Europese overheid, internationale programma's uit voor het middelbaar beroeps- onderwijs en volwasseneneducatie en vertegenwoordigt in Europees verband Nederland op terreinen als lifelong guidance, quality assurance en ECVET.