Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+

Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 11 | december 2014

Via deze nieuwsbrief brengt CINOP Erasmus+ u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Tevens is deze nieuwsbrief een podium om uw projectervaring en of resultaten voor het voetlicht te brengen. U kunt uw artikelen onder vermelding van 'Nieuwsbrief Erasmus+ mbo-ve' e-mailen naar erasmusplus@cinop.nl
 
 
  INFORMATIE VAN HET NATIONAAL AGENTSCHAP
 
  Wie wordt de winnaar van de IVT Mobility Award 2014?
Breng je stem uit!
Jaarlijks wordt de IVT Mobility Award uitgereikt aan de student met het beste stageverslag. Dit jaar bepaalt het publiek wie deze award in ontvangst gaat nemen. De drie beste stageverslagen zijn door een vakjury geselecteerd. Het publiek krijgt tot 31 december a.s. de kans een stem uit te brengen op één van deze kandidaten. Lees meer >>
 
  Nieuw op www.erasmusplus.nl
Op de homepagina onder bibliotheek vind je de link subsidiedocumenten. Via deze pagina kan je met snelkoppelingen direct naar de pagina's 'aanvragen van subsidie' en 'projectuitvoering' van alle Key Actions. Lees meer >>
 
  Oproep externe experts
Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal activiteiten, zoals voorlichting, training en begeleiding van de verschillende onderwijsvelden, het selecteren van projecten die vallen onder de decentrale acties, toezicht op die projecten, het contact met de begunstigden en de monitoring ter plaatse. Lees meer >>
 
  Publicatie Call VET Charter
December vordert al, voor zover bij het NA bekend is wordt nog deze maand de publicatie van de Call van de VET Charter verwacht. Houd onze website goed in de gaten!
 
  Wijzigingen KA1 aanvraagformulier mbo Call 2015

De definitieve aanvraagformulieren zijn er nog niet, maar graag wijst het NA u op een aantal wijzigingen in het KA1 mbo concept-aanvraagformulier Call 2015. Lees meer >>

 
  Opening up education in het mbo
Open leeromgevingen lenen zich bij uitstek voor internationalisering. Niet de school, niet Nederland, zelfs niet Europa, maar de hele wereld is één grote, verbonden leeromgeving. Leren in deze context bereidt studenten voor op mogelijkheden voor werken in het buitenland of in internationaal opererende bedrijven. Lees meer >>
 
  Update NetWBL - netwerk Work Based Learning

Het thematisch netwerk Work Based Learning richt zich op de opbrengsten op het gebied van praktijkleren vanuit het Leonardo da Vinci-programma en loopt tot in 2016.
De Europese Commissie heeft de Nationale Agentschappen de taak gegeven om rond specifieke thema's samenwerkingsverbanden te creëren onder leiding van een coördinerend agentschap. Voor (toekomstige) aanvragers zijn er drie opbrengsten van het netWBL project mogelijk interessant. 
Lees meer >>

 
 
  EVENEMENTEN                                       
 
  Agenda                                      
 
  Projectadviesdag KA2: Strategische partnerschappen
29 januari 2015, regio Utrecht 
Voor KA2 Strategische Partnerschappen is het mogelijk een adviesgesprek met een consultant van het Agentschap te voeren. Het betreft strategische partnerschappen voor alle onderwijssectoren en jeugd, sectoraal en sectoroverstijgend. Aan de hand van het projectopzetformulier waarop je je projectidee beschrijft, kan je een adviesgesprek aanvragen. Lees meer >>
 
  Terugblik                                      
 
  Seminar ’Validation of non-formal and informal learning’   
27-28 november 2014 Keulen (DE)
Dertig mensen die elkaar niet kennen, afkomstig uit vier verschillende landen, slechts anderhalve dag de tijd geven om van gedachten te wisselen en elkaar te inspireren over een niet-alledaags onderwerp. Kan dat? Op uitnodiging van het Nationaal Agentschap Erasmus+ nam een aantal Nederlandse projecten deel aan het International monitoring seminar. Lees meer >>
 
  Information Day Sector Skills & Knowlegde Alliances
12 november 2014 - Brussel
De Europese Commissie organiseerde een informatiebijeenkomst over de subsidiemogelijkheden voor
"Knowledge Alliances" and "Sector Skills Alliances". Sprekers gaven advies over de aanpak van het schrijven van een projectvoorstel en de financiele aspecten in deze. Naast de presentaties vindt u tevens de partnersearch tool die in het kader van deze actielijnen is ingericht. Lees meer >>
 
  Seminar 'Make it work!'EU-conferentie over participatie en werkintegratie
10-12 november 2014, Amsterdam
De conferentie bracht circa 100 deelnemers uit 15 landen samen en vormde het sluitstuk van het door de Europese Commissie gesubsidieerde project INWORK. Het project heeft als doel participatie en werkintegratie van kwetsbare groepen te bevorderen. De projectpartners hebben een handige online toolbox ontwikkeld voor het opzetten van werk integratieprogramma'sLees meer >>
 
 
  PLATFORM VOOR PROJECTEN
 
  Waar is de vlag Erasmus+ deze maand?
Toegekende projecten Erasmus+ hebben een vlag ontvangen die zij gebruiken tijdens projectbijeenkomsten in binnen- en buitenland. Heb jij binnenkort ook een bijeenkomst?
Laat het ons weten! Lees meer >>  
 
  FARAW - Facilitating Articulatioin and Reflection about Work
 Transfer of Innovation project
ROC Midden Nederland heeft met zeven EU-landen een tool ontwikkeld ter ondersteuning van docenten en studenten bij het analyseren van werkprocessen en de communicatie die daarmee samenhangt. Lees meer >>  
 
 
  NIEUWS UIT HET VELD                         
 
  Nationaal
 
  Nieuwe opleiding, meer stageplekken
ROC Nijmegen gaat met ingang van februari 2015 starten met een vierjarige middelbare beroepsopleiding mbo Verpleegkundige. Niets bijzonders, wel dat de stages volledig afgewikkeld worden in het Duitse deel van de euregio. Lees meer >>
 
  Europees
 
  Education and Training Monitor 2014

Een jaarlijkse rapportage over de ontwikkeling van de onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa, de nieuwste kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, recente rapporten en studies, beleidsdocumenten en ontwikkelingen.  Met een visualisatietool is deze Education and Training Monitor is ook online beschikbaar. Lees meer >>

 
  Wij wensen u prettige kerstdagen en
een gezond en succesvol 2015 toe!
 
 
Nationaal Agentschap Erasmus+
Onderwijs en Training | mbo-ve
Postbus 1585
5200 BP's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 680 0762
erasmusplus@cinop.nl
www.erasmusplus.nl
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin
 
  CINOP, Nuffic, Europees Platform en Nederlands Jeugdinstituut voeren als Nationale Agentschappen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ uit. CINOP Erasmus+ voert onder deze vlag als onafhankelijke organisatie op initiatief van de nationale en Europese overheid, internationale programma's uit voor het middelbaar beroeps- onderwijs en volwasseneneducatie en vertegenwoordigt in Europees verband Nederland op terreinen als lifelong guidance, quality assurance en ECVET.