Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+

Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 01 | februari 2015

Via deze nieuwsbrief brengt CINOP Erasmus+ u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Tevens is deze nieuwsbrief een podium om uw projectervaring en of resultaten voor het voetlicht te brengen. U kunt uw artikelen onder vermelding van 'Nieuwsbrief Erasmus+ mbo-ve' e-mailen naar erasmusplus@cinop.nl
 
 
  INFORMATIE VAN HET NATIONAAL AGENTSCHAP
 
  Nieuwe aanvraagformulieren KA1 Mobiliteit mbo en ve
  
De e-forms (aanvraagformulieren) voor het indienen van een projectvoorstel zijn geupdatet. Indien mogelijk willen wij u verzoeken het laatst geupdatete aanvraagformulier te gebruiken voor het indienen van uw projectvoorstel voor het mbo of de ve. Lees meer >>
 
  Handleiding ter ondersteuning van een projectaanvraag in het kader van Strategische Partnerschappen
Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training heeft een handleiding samengesteld ter ondersteuning van het invullen/opstellen van de projectaanvraag. Deze handleiding is Engelstalig. Lees meer >>
 
  Vertaling Participant report KA1-studentenmobiliteit
Deze Nederlandse vertaling is bedoeld voor mbo-studenten die na terugkomst van een stage Erasmus+ het participant report moeten invullen. Studenten kunnen deze vertaling erbij pakken om de online vragenlijst beter te begrijpen. De participant reports voor professionals zijn niet vertaald. Lees meer >>
 
  Publicatie Call VET Charter
Eind december 2014 is de VET Charter gepubliceerd. De Charter is bedoeld voor mbo-organisaties waarbij internationalisering in brede zin onderdeel is van het onderwijs, denk hierbij bijvoorbeeld aan uitgaande mobiliteit van studenten én professionals, maar ook aan inkomende mobiliteit en internationalisation at home. De VET Charter kan aangevraagd worden door ervaren aanvragers van mobiliteit in het mbo (KA1). Op donderdag 12 februari a.s. wordt voorlichting over de Charter gegeven, schrijf je nog snel in!  Lees meer >>
 
  Uitval van jongeren uit onderwijs of samenleving
(Dreigende) uitval van jongeren in onderwijs, arbeidsmarkt of maatschappij is benoemd als een van de thema’s voor de beleidsrijke invulling van het programma Erasmus+. Erasmus+ ondersteunt met Europese projecten de terugdringing van uitval van jongeren in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Wilt u op enigerlei wijze betrokken worden bij dit thema? Lees meer >>
 
  Flyer Erasmus+ voor mbo-studenten
Deze flyer is speciaal samengesteld voor studenten en geeft informatie over de mogelijkheden van studie of stage in Europa. Lees meer >>
 
  In gesprek met ECVET-experts voor advies bij implementatie van ECVET
Vorig jaar zagen we grote belangstelling van mbo-instellingen om met ECVET-experts in gesprek te gaan en samen een kwaliteitsverbetering van de IBPV te bewerkstelligen. In 2015 zet het team van ECVET-experts deze werkwijze voort. Lees meer >>
 
 
  EVENEMENTEN                                       
 
  Agenda                                      
 
  Voorlichting VET Charter, 12 februari 2015
Utrecht
Tijdens deze bijeenkomst wordt u geinformeerd over het hoe en wat met betrekking tot het aanvragen van de VET Charter. De deadline voor deelname aan deze bijeenkomst is 10 februari a.s. De deadline voor aanvragen is 14 mei 2015 om 18.00 CET. Dat betekent bij toekenning dat de Charter van toepassing is vanaf de KA1 Call 2016. Lees meer >>
 
  Transnational Cooperation Activity (TCA) Permeability VET-HE
13-14 april 2015, Amsterdam
On 13-14 April the National Agency Erasmus+ from The Netherlands organises a Transnational Cooperation Activity (TCA) on the theme Permeability VET-Higher Education. In the Erasmus+ programme National Agencies can organise Transnational Cooperation Activities for training, contact seminars and thematic seminars. This seminar combines both as a thematic ánd a contact seminar to build partnershipsLees meer >>
 
 
  PLATFORM VOOR PROJECTEN
 
  Waar is de vlag Erasmus+ deze maand?
Toegekende projecten Erasmus+ hebben een vlag ontvangen die zij gebruiken tijdens projectbijeenkomsten in binnen- en buitenland. Heb jij binnenkort ook een bijeenkomst?
Laat het ons weten! 

Op 30 januari jl. ontvingen wij de foto van de Kick-off meeting van het KA2 project 'Validation policy for volunteering organizations' waarvan EDOS Foundation projectleider is. In dit project wordt een training ontwikkeld en getest om vrijwilligersorganisaties te leren hoe ze binnen de eigen organisatie een ''validation policy'' kunnen opzetten. Lees meer >>  
 
  European Education of Electro mobility (EEE)
Transfer of Innovation-project
Doel van dit samenwerkingsproject is om gezamenlijk lesstof te ontwikkelen voor het onderhoud en reparatie van elektrisch aangedreven voertuigen. Omdat een groot gedeelte van het curriculum inmiddels is geschreven, is het een en ander succesvol getest door 21 studenten van het Aventus Green & Innovation College en 2 collega’s van ROC Aventus. Lees meer >>  
 
  Survival kit voor ondersteuning multilaterale samenwerkingsprojecten
Grundtvig-project
 
Deze survival kit is eerder ontwikkeld in een Grundtvigproject maar is zeker toepasbaar en relevant voor andersoortige netwerken en strategische partnerschappen voor overdracht en implementatie van kennis. Deze kit bevat instrumenten die tijdens de verschillende processen van een samenwerkingsproject kunnen worden ingezet. Via de website zijn deze instrumenten beschikbaar in de talen Engels, Duits, Frans, Italiaans, Romeens. Lees meer >>  
 
  Oeuvreprijs voor ROC Nijmegen
Gedurende meer dan vijftien jaar zet een team en een zevental roc's en vele Duitse Berufskollegs zich in het grensgebied van de Euregio Rijn-Waal in met projecten op het gebied van beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Eind december 2014 mocht ROC Nijmegen als erkenning voor de vele geslaagde euregioprojecten een erepenning in ontvangst nemen van de voorzitter van de Euregio Rijn-Waal. Wilt u meer weten over de ontwikkelingen rond het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het middelbaar beroepsonderwijs? Bezoek dan ons nationaal congres dat plaatsvindt op 6-7 maart a.s. Lees meer >>  
 
 
  NIEUWS UIT HET VELD                         
 
  Europass eenvoudiger en toegankelijker
Er zijn belangrijke stappen gezet om de Europass CV toegankelijker en eenvoudiger te maken voor mensen met een visuele beperking. Lees meer >>
 
 
Nationaal Agentschap Erasmus+
Onderwijs en Training | mbo-ve
Postbus 1585
5200 BP's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 680 0762
erasmusplus@cinop.nl
www.erasmusplus.nl
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin
 
  CINOP, Nuffic, Europees Platform en Nederlands Jeugdinstituut voeren als Nationale Agentschappen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ uit. CINOP Erasmus+ voert onder deze vlag als onafhankelijke organisatie op initiatief van de nationale en Europese overheid, internationale programma's uit voor het middelbaar beroeps- onderwijs en volwasseneneducatie en vertegenwoordigt in Europees verband Nederland op terreinen als lifelong guidance, quality assurance en ECVET.