- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
ECVET Nieuwsbrief  # 01 | juni 2014
ECVET is het Europese systeem voor het erkennen van elders behaalde leerresultaten. Het Nationaal Coördinatie Punt ECVET verbindt middelbaar beroepsonderwijsinstellingen en stakeholders die met ECVET werken en faciliteert bij het verkennen van de mogelijkheden van ECVET in Leven Lang Leren en mobiliteit in Nederland. Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste nationale en Europese ontwikkelingen en activiteiten.
The ECVET Experience

  Wilt u uw docenten(teams)
  en/of praktijkopleiders kennis laten maken
  met ECVET, EQF en het werken met
  leeruitkomsten door het ze zelf te laten
  ervaren? André Huigens en Ronald Kloeg uit
  het ECVET-expertteam hebben een interactieve training op locatie ontwikkeld en met erg veel succes uitgevoerd.

Wij gaan deze ervaring herhalen.

Lees verder >>
euVETsupport project ondersteunt toepassing ECVET en EQF
  euVETsupport is een Europees project dat 
  ondersteuning biedt bij de toepassing van
                                                             ECVET en EQF. Het promoot en ondersteunt
                                                             de implementatie van deze Europese
                                                             instrumenten.
Lees verder >>
Toepassing ECVET in de praktijk van de I-BPV
  Met het Leonardo da Vinci-project Your 
  ECVET werd het praktische gebruik van het
  ECVET-instrument in de praktijk van de
  internationale BPV getest.
Lees verder >>
ECVET Mobility Toolkit
  De ECVET toolkit helpt u als mbo-instelling 
  om de kwaliteit van uw internationale
  mobiliteit te verbeteren. In de toolkit vindt u
  praktische voorbeelden, handige formats, 
  checklists en video's over de meerwaarde
  van het gebruik van ECVET.
Lees verder >>
Meer weten over ECVET, bekijk de presentaties
  Nieuw op de ECVET-website is de link
  'presentaties', onder het kopje 'bibliotheek'.
  In een oogopslag ziet u de presentaties 
  over ECVET en de daaraan gerelateerde
  onderwerpen, die tijdens verschillende
  evenementen zijn gepresenteerd.
 
Lees verder >>
ECVET CoP - impuls voor internationale mobiliteit
  ECVET is géén doel op zich. Het is een
  instrument om - naast o.a. flexibilisering van
  leerwegen – de kwaliteit van internationale 
  mobiliteit te verbeteren. Neem uw huidige
  mobiliteitspraktijk als startpunt en ontdek
  zelf hoe ECVET van meerwaarde kan zijn.
  Doorlopend leren van collega professionals,
  via een Community of Practice, kan u hierbij
                                                              helpen.
 
Lees verder >>
ECVET Magazine #18
  "The ECVET Mobility Toolkit" is een van de  
  artikelen die u kunt vinden in het ECVET
   Magazine #18. Dit artikel is geschreven door
   Rinske Stelwagen en Paul Guest.
   U vindt er ook meer artikelen over het leven
   van het ECVET netwerk en ECVET
   ontwikkeling.
 
Lees verder >>
VERSLAGEN BIJEENKOMSTEN 
Seminar "Involvement of teacher & trainers in the implementation of ECVET
Op 16 en 17 april 2014 vond in Boedapest het peer learning seminar "Involvement of teachers & trainers in the implementation of ECVET" plaats. Deelnemers waren schoolleiders, docenten en beleidsmakers uit verschillende Europese landen.
Lees verder >>
Cedefop expert workshop
Rol van credit-transfersystemen
CEDEFOP organiseerde 22-23 mei 2014 een workshop met 35 Europese experts over de rol van credit-transfersystemen in het vergroten van de toegankelijkheid, toelating en vrijstelling tussen het mbo en ho.
Lees verder >>
Verslag Thematic Seminar "Learning Outcomes"
Op 13 en 14 februari jl. heeft het eerste thematische seminar over Learning Outcomes plaatsgevonden in Barcelona. Dit seminar ging over 'Session 1 - Capturing various scopes of VET qualifications in terms of LO in the ECVET context'. Er volgen nog twee seminars, deelname is alleen op uitnodiging.
Lees verder >>
Verslag ECVET Café

Op 12 december 2013 werd in Breukelen met succes het tweede ECVET Café georganiseerd door het NCP ECVET, in samenwerking met OCW, het Nederlands team van ECVET experts en de MBO Raad.
Met geïnteresseerden en betrokken beleidsmakers en practitioners werd het gesprek aangegaan over de mogelijkheden die het Europese instrument ECVET biedt in Nederland.

Lees verder >>
Events
Eindconferentie euVETsupport
11 september 2014
Berlijn // Duitsland
Lees verder >>
ECVET Forum 2014
30-31 oktober 2014
Wenen // Oostenrijk
Lees verder >>
3rd ECVET Customised seminar for the nuclear energy sector
12 november 2014
Rome // Italië
Lees verder >>
Contact
NCP ECVET
Postbus 1585
5200 BP 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 6800 762
info@ecvet.nl
www.ecvet.nl


Route >>
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden