- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
ECVET Nieuwsbrief  # 03 | december 2014
ECVET is het Europese systeem voor het erkennen van elders behaalde leerresultaten. Het Nationaal Coördinatie Punt ECVET verbindt middelbaar beroepsonderwijsinstellingen en stakeholders die met ECVET werken en faciliteert bij het verkennen van de mogelijkheden van ECVET in Leven Lang Leren en mobiliteit in Nederland. Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste nationale en Europese ontwikkelingen en activiteiten.
ACTUEEL
Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren lanceert website 
De website van het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (NPLLL) is op 1 december online gegaan. Deze site vormt een luik naar de instrumenten NLQF, ECVET en EVC en toont hoe deze instrumenten in verbinding met elkaar een sterke bijdrage kunnen leveren aan mobiliteit op de arbeidsmarkt. In pilots wordt concreet gewerkt aan van werk-naar-werk-trajecten.
Lees verder >>
Hoofdpunten Europese evaluatie ECVET
Highlights van de evaluatie vijf jaar ECVET. Meer over de opbrengsten, synergiën, de relevantie, punten van zorg en aanbevelingen.
Lees verder >>
European VET tools and how they can work together
The Cedefop conference (27-28 November 2014) addressed how the common tools together can help to achieve the main objectives of European cooperation in vocational education and training: easier mobility and career progression for learners, better education and training for all of Europe.
Lees verder >>
SERVICE & TOOLS
In gesprek met ECVET-experts voor toepassing van ECVET en EQF in de internationale studentenmobiliteit
Wilt u binnen uw onderwijsinstelling aan de slag met ECVET en EQF of bent u er mee bezig maar wilt u graag meer armslag bij de implementatie? Doe dan een beroep op het nationaal team van ECVET-experts.
Lees verder >>
ECVET Mobility Toolkit
De ECVET toolkit helpt u als mbo-instelling om de kwaliteit van uw internationale mobiliteit te verbeteren. In de toolkit vindt u praktische voorbeelden, handige formats, checklists en video's over de meerwaarde van het gebruik van ECVET.
Lees verder >>
Brochure: Make it count
How to organise European mobility using the European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET).
Lees verder >>
VERSLAGEN BIJEENKOMSTEN
Verslag Third Session Learning Outcomes
Op 16 en 17 december 2014 was de laatste van drie door het ECVET team georganiseerde sessies over Learning Outcomes. Deze keer lag de focus enerzijds op de Quality Assurance-approach en anderzijds op transfer en recognition. Het ECVET team zal nog een overall report met de belangrijkste conclusies over de drie bijeenkomst opstellen.
Lees verder >>
Europese ECVET experts leren van elkaar
ECVET-experts uit 10 verschillende landen kwamen op 1 en 2 december 2014 bijeen in Amsterdam om te leren van elkaar. De workshop was georganiseerd door het Nederlandse ECVET expertteam. Veel 'good practices' en methodes voor de implementatie van ECVET zijn gedeeld. Een uitgebreid verslag vindt u op onze website.
Lees verder >>
Verslag ECVET Forum, 30-31 oktober 2014
Op 30 en 31 oktober 2014 werd door het Europese ECVET team het tweedaags Annual Forum georganiseerd. Het thema dit jaar was 'Trusting skills and qualifications in the Europe of tomorrow'. De doelgroep waren alle stakeholders die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij de implementatie van ECVET.
Lees verder >>
Verslag seminar to support and develop ECVET for LLP, 2-3 oktober 2014
Op 2-3 oktober 2014 vond in Amsterdam het seminar plaats over de ondersteuning en ontwikkeling van ECVET. Het seminar was georganiseerd door het Europese ECVET-team. Vanuit Nederland hield Tijs Pijls van het Nationaal Partnerschap LLL een presentatie over Leven Lang Leren en flexibele leerroutes. 
Lees verder >>
Wij wensen u prettige kerstdagen en
een gezond en succesvol 2015 toe!


Contact
NCP ECVET
Postbus 1585
5200 BP 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 6800 762
ecvet@cinop.nl
www.ecvet.nl


Route >>
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden